ta  e 

節溫器蓋 274 200 01 15

Opening Temperature : 97 °C
  

適用品牌

 • 奔馳

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
奔馳
奔馳 C-CLASS (W205) 2013/07-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 (205.042)M 274.920   19911354Saloon 2013-
奔馳 C-CLASS Convertible (A205) 2016/06-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 4-matic (205.443)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost (205.477)M 264.915   14971354Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.478)M 264.915   14971354Convertible 2018-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448)M 274.920   19911804Convertible 2016-
奔馳 C-CLASS Coupe (C205) 2015/10-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951154Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost (205.377)M 264.915   14971354Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378)M 264.915   14971354Coupe 2018-
C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345)M 274.920   19911554Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
奔馳 C-CLASS T-Model (S205) 2014/09-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240)M 274.910   15951154Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.278)M 264.915   14971354Estate 2018-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 (205.248)M 274.920   19911804Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 de (205.213)OM 654.920   19502254T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 300 e (205.253)M 274.920   19911554T-Model 2019-
C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247)M 274.920   19912054Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 350 e (205.247)M 274.920   19911554Estate 2015-
奔馳 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 200 (212.034)M 274.920   19911354Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035)M 274.920   19911154Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 250 (212.036)M 274.920   19911554Saloon 2013-
奔馳 E-CLASS (W213) 2016/01-
E-CLASS (W213) E 200 (213.042)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 200 4-matic (213.043)M 274.920   19911354Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 250 (213.045)M 274.920   19911554Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 (213.048)M 274.920   19911804Saloon 2016-
E-CLASS (W213) E 300 e (213.053)M 274.920   19912354 2018-
E-CLASS (W213) E 300 e (213.053)M 274.920   19911554Saloon 2018-
奔馳 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434)M 274.920   19911354Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436)M 274.920   19911554Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459)M 276.957   34982256Convertible 2011-
奔馳 E-CLASS Coupe (C238) 2016/12-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 (238.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
E-CLASS Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343)M 274.920   19911354Coupe 2017-
E-CLASS Coupe (C238) E 300 (238.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
奔馳 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234)M 274.920   19911354Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236)M 274.920   19911554Estate 2012-
奔馳 GLC (X253) 2015/06-
GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953)M 274.920   19911554SUV 2019-
奔馳 GLC Coupe (C253) 2016/06-
GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346)M 274.920   19911554Coupe 2016-
GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353)M 274.920   19911554Coupe 2019-
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)M 274.920   19911554Coupe 2016-
GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354)M 274.920   19912354Coupe 2016-
奔馳 SLC (R172) 2016/01-
SLC (R172) 200 (172.434)M 274.920   19911354Convertible 2016-
SLC (R172) 300 (172.438)M 274.920   19911804Convertible 2016-
奔馳 SLK (R172) 2011/01-
SLK (R172) 200 (172.448)M 271.861   17961354Convertible 2011-
SLK (R172) 300 (172.438)M 274.920   19911804Convertible 2015-

適用發動機

 • 奔馳 M 264.915
 • 奔馳 M 271.861
 • 奔馳 M 274.910
 • 奔馳 M 274.920
 • 奔馳 M 276.957
 • 奔馳 OM 654.920

參考號

廠商 號碼 號碼
BIRTH 8107* 8107*
HEPU 44-10** 4410**
HOFFER 81929** 81929**
MEAT & DORIA 9297* 9297*
METZGER 40064** 40064**
廠商 號碼 號碼
OE 274 200 01 ** 27420001**
OE A 274 200 01 ** A27420001**
TRICLO 4624** 4624**
WE PARTS 4211506** 4211506**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347